II Niedziela Adwentu

 

Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 

 

 

W naszej Wspólnocie Misyjnej rozpoczynamy tegoroczne Rekolekcje Adwentowe. Nauki prowadzi Ks. Daniel Kusa z diecezji częstochowskiej. Program nauk znajduje się w „Biuletynie Świątecznym”  oraz na naszej stronie internetowej: www.polskamisjakatolicka.de

 

1. Wszystkich Parafian pragniemy serdecznie zaprosić na liturgię:

 

Sobota, 09.12.2017  Rozpoczęcie Rekolekcji

Münster, krypta St. Antonius - Msza św. - godz. 18.30

Münster, Spowiedź święta, krypta St. Antonius - od godz. 18.00 -18.30

Münster, modlitwy w intencji Ewangelizacji Koła PRM - godz. 18.15

Rheine, kościół St. Elisabeth - Msza św. - godz. 19.00 oraz spotkanie Adwentowe w salce Parafialnej - o godz. 20.00

 

Niedziela, 10.12.2017

Münster, kościół Erphokirche - Msza św. - godz.  09.30

Ibbenbüren, kościół St. Michael - Msza św. - godz. 12.00

Münster, kościół Erphokirche - Msza św. Roratnia z udziałem dzieci - godz. 17.30

 

2. W tygodniu Msze św. Roratnie z nauką rekolekcyjną - sprawowane będą:

- w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek - godz. 17.30

- w sobotę ( z liturgią niedzielną ) - godz. 18.30

   

3. W tym tygodniu - w liturgii kościoła wspominać będziemy Patronów i Świętych:

- w poniedziałek, 11 grudnia – wspomnienie Św. Damazego I, papieża

- we wtorek, 12 grudnia – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Guadalupe

- w środę, 13 grudnia - wspomnienie Św. Łucji, dziewicy i męczennicy

- w czwartek, 14 grudnia - wspomnienie Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

4. W piątek, 15 grudnia - o godz. 16.30 w ramach zajęć naszej Szkoły Piątkowej odbędzie się spotkanie adwentowo-wigilijne przygotowane przez Ks. Rafała i Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia lekcyjne.

 

5. W zakrystii można otrzymać poświęcone „opłatki wigilijne” oraz nabyć „świece” - Dzieło Wigilijnej Pomocy Dzieciom, jakie otrzymaliśmy z „Caritas Polska”, a także kartki świąteczne z życzeniami.

 

6. W ramach Kiermaszu Świątecznego w przyszłą niedzielę będzie można nabyć sianko na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na potrzeby ministrantów oraz wsparcie działalności naszej Szkoły Misyjnej.

 

7. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszego O. Rekolekcjonisty - jako dar serca za wygłoszone Słowo Boże i przyjazd do naszej wspólnoty.

 

 

Wszystkim Parafianom życzymy dobrej Niedzieli i błogosławionego czasu adwentowego

 

Warto wiedzieć:

Rok liturgiczny 2017/2018 otwiera dwuletni cykl programu duszpastersko-homiletycznego, zatytułowanego „Duch, który umacnia miłość”. Ma on kontynuować refleksję nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, podjętej już w poprzednim, czteroletnim, cyklu, poświęconym sakramentowi chrztu świętego. Istnieje bowiem duża potrzeba ukazania tych sakramentów (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej wzajemnej zależności od siebie.

Program duszpasterski na rok 2017/2018, osnuty wokół biblijnego hasła: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4), skłania do refleksji na temat daru Ducha Świętego w życiu chrześcijanina i w misji Kościoła. Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę wzywa do zastanowienia się nad zobowiązaniem wynikającym z przyjęcia przez naród polski daru Ducha Świętego nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także w wymiarze społecznym, a nawet narodowym.

 

Duch Święty, posłany przez Ojca i Syna – pochodzący od Nich przez tchnienie miłości – to podstawowa tajemnica naszego zbawienia. Duch Święty stał się przez owo tchnienie źródłem Bożego życia dla każdego wierzącego. Warto w tym miejscu przypomnieć wymowne słowa św. Augustyna, które przypomniał nam Sobór, że „ile ktoś miłuje Kościół, tyle ma Ducha Świętego” (por. KFD 9). Stwierdzenie to oddaje istotę więzi, jaka zachodzi między Duchem Świętym a Kościołem, a więc każdym ochrzczonym przynależącym do wspólnoty Ludu Bożego.